?

Գործ, Ազատութիւն, Հաւասարութիւն ի Քրիստո՛ս

Գիտելիքը՝ Ուժ է, Հաւատքը՝ Հզօրութիւն է

Name:
GAH
External Services:
  • gahovhannisyan@livejournal.com

Statistics